EestiРусскийEnglish

Tingimused

TINGIMUSED
 
 
1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

  1.1 Üldised müügitingimused kehtivad KidsFashion e-poe klientide (edaspidi Klient) ja  VIP Style OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
  1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja VIP Style OÜ vahelisi suhteid VIP Style OÜ hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
  1.4 VIP Style OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse effektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist internetibutiigis www.kidsfashion.ee . Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  1.5 VIP Style OÜ e-poes tellimuse vormistades ning tasudes tellimuse eest, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on sellega nõus.

 
2. VIP Style OÜ hinnakiri

  2.1 VIP Style OÜ e-poes müüdavate toodete hinnad on ilma postikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
  2.2 Kauba kohaletoimetamine maksab olenemata kauba kogusest
      2.2.3 Eesti Vabariigi piires SmartPOST OÜ vahendusel paki edastamine tellimuses märgitud pakiautomaati 2,70 eur.
      2.2.4
Eesti Vabariigi piires OMNIVA (POST24) vahendusel paki edastamise eest pakiautomaati 2,70 eur.       
      2.2.5 Eesti Vabariigi piires OMNIVA (POST24) vahendusel paki edastamise eest postkontorisse 3,50 eur. 

      2.2.5 Eesti Vabariigi piires OMNIVA (POST24) vahendusel paki edastamise eest kulleriga kätte 4,50 eur. 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

  3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
  3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib vaadata ja vajadusel muuta vajutades lingile „Ostukorv“
  3.3 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Kinnita Tellimus" ja peale andmete sisetamist nupule "Edasi"
 3.4 Järgmisena palume täita teil kontaktandmed, et saaksime Teiega ühendust võtta ning tellitud tooted Teieni toimetada.
  3.5 Klient valib endale sobivaima kohaletoimetamise meetodi, valides ostukorvis Kohaletoimetamine järgselt olevast lahtrist sobivaima.
  3.6 Klient valib endale sobivaima maksemeetodi, märgistades kasutusel olevatest meetodidest sobivaima.
  3.7 Olles üle kontrollinud andmete õigsuse, edastakse tellimus vajutades nupule „Edasta Tellimus“
  3.8 Müügileping loetakse sõlmituks juhul kui Klient on tasunud VIP Style OÜ arvelduskontole pangaülekandega tellimuse eest 100% ulatuses.

 
4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Toodete eest saab tasuda internetipanga vahendusel pangaülekandega (SEB, Swebank).Maksekorralduse tegemisel palume kindlasti märkida "selgituse" väljale arve number.
4.2 Olukorras, kui e-poe süsteem Teid ja Meid mingil põhjusel alt veab, võib tellimuse alati edastada aadressile
info [at] kidsfashion.ee
 
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

  5.1 Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimustele , toimetatakse pakk 7 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 14 tööpäeva jooksul Kliendile.
   5.2 Kauba kohaletoimetamine toimub olenemata kauba kogusest.
      5.2.2 Valides riigisisese SmartPosti  või POST24 pakiteenuse toimub paki edastamine Kliendini eelnevalt tellimuses märgitud sihtkohaga pakiautomaadi kaudu. Paki saabumisel sihtkohta saadetakse Kliendi mobiilile SMS sõnum- ja e-mailile teavitus isikliku uksekoodiga, mille alusel Klient paki pakiautomaadist kätte saab. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest, kui pakile järgi ei minda, tagastatakse see saatjale.
      5.2.3 Soovides pakki riigisisese AS Eesti Posti tähitud postisaadetisena toimub kauba üleandmine elukohajärgses postiasutuses, kust saadetakse Kliendile kirjalik teatis paki saabumise kohta. Pakk väljastatakse AS Eesti Posti vahendusel Kliendile üle dokumendi  alusel ja allkirja vastu. Pakki hoitakse postiasutuses 15 kalendripäeva, kui selle aja jooksul pakile järgi ei minda, tagastatakse see saatjale.
      5.2.4 Rahvusvahelise postisaatetise edastame Kliendile AS Eesti Posti vahendusel tähitud pakina. Nemad edastavad paki tellimusel märgitud riiki AS Eesti Postiga koostööd tegevale postisaadetist pakkuvale seaduslikule firmale, kes toimetab paki omapoolselt tellimusel märgitud aadressijärgselt lähimasse postkontorisse või otse paki saajale. Paki saabumisel sihtpunkti, toimetatab kohalik asutus paki saajale lähtudes kohalikest heale tavale vastavatest nõuetest ja tingimustest.
  5.3 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. VIP Style OÜ ,  SmartPOST OÜ ja AS Eesti Post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  5.4 Enne kauba vastuvõtmist ja oma allkirja andmist soovitame pakendi üle vaadata, kus nähtavate vigastuste korral soovitame kaupa mitte vastu võtta.

  
6. Tellimuse tühistamine, toote tagastamine ja –vahetamine
 
6.1 VIP Style OÜ-l  on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellimuse eest ei ole tasutud.
6.2 VIP Style OÜ-l on õigus tellimuse alusel müügitehingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja  tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.
6.2 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest VIP Style OÜ poolt. Kauba tagastamiseks edastab vastavasisulise teate e-mailile
info [at] kidsfashion.ee  
6.3 Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.4 Kui tagastatud toode on rikutud ei ole  VIP Style OÜ kohustatud tagastatavat toodet vastu võtma ega Kliendile tagastatava toote eest summat tagastama.
6.5 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu . Uue vahetatud toote postitamise eest tasubVIP Style OÜ.

 
7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

 7.1 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist, parandamise võimatuse ja ebaefektiivsuse korral toote asendamist.
7.2 Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 14 päeva  jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel e-mailile
info [at] kidsfashion.ee  .Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus VIP Style OÜ-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama tellimuse koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, VIP Style OÜ-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.
7.3 VIP Style OÜ ei vastuta:
-  Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
-  defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
-  toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

 
8. Vastutus ja vääramatu jõud

  8.1 VIP Style OÜ vastutab Kliendi ees VIP Style OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  8.2 Klient vastutab VIP Style OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
  8.4 VIP Style OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
  8.5 VIP Style OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (VIP Style OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

  8.6 VIP Style OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi. 

9. Muud tingimused

    9.2 VIP Style OÜ jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, kamapaaniate ja soodspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist VIP Style OÜ andmebaasist.
  9.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja VIP Style OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
  9.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka VIP Style OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

 
10. Lisainfo

  10.1 Kui Kliendil tekib ettepanekuid, tähelepanekuid, soovitusi või küsimusi VIP Style OÜ müüdavate toodete või teenuste kohta, võtke meiega ühendust kirjutades e-mailile info [at] kidsfashion.ee  või kodulehel www.kidsfashion.ee  oleva lehekülje "Tagasiside" kaudu.
  10.2 VIP Style OÜ võtab Teiega ühendust niipea kui võimalik, kuid mitte kunagi hiljem kui 48 tunni jooksul.